Sommerfavoritter: Spar op til 40% - Shop her
Stik A Myggespray EXTRA m. 30% DEET (100 ml)

Stik A Myggespray EXTRA m. 30% DEET (100 ml)

Stik'a
119.95 119,95 kr
Afskrækningsmiddel.
Indlæser lagerstatus...
DK's største sortiment
Over 22.000 produkter
2,5% bonus på dine køb
Optjen rabatpoint på dine køb
Dag-til-dag levering
Vi sender alle dage
Gratis fragt
På alle ordrer uanset beløb
Beskrivelse
Yderst effektiv mod stikmyg.Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod myg. Brugsanvisning og anvendelse: Omryst produktet før brug. Påføres direkte på de kropsdele, der skal beskyttes. Må ikke sprøjtes direkte i ansigtet. Påføres hænderne og derefter ansigtet for at undgå at ramme øjnene ved et uheld. Må ikke anvendes på beskadiget hud. Før ikke hænderne op til munden efter anvendelse. Vask hænder efter anvendelse. Ved anvendelse af solcreme ventes 30 minutter før anvendelse af produktet. Undgå at produktet kommer i kontakt med plast, urglas og briller. Produktet må ikke bruges af børn under 14 år.

Dosering: Spray 4-6 gange pr. underarm (svarer til en dosis på 1,1 mg/cm2). Produktet virker øjeblikkeligt og varigheden er 4 timer på stikmyg. Varigheden af produktet kan nedsættes ved sved, afvaskning, afgnidning, høje temperaturer (>30 grader C), vindhastighed, mm. STIK A Myggespray kan ikke påføres tøj. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen.

Advarsel: Brandfarlig væske og damp (H226). Forårsager alvorlig øjenskade (H318). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Vask hænder efter brug. Vask huden når beskyttelse ikke længere er nødvendig. Brug kun på hud på ansigt, arm og ben. Må ikke påføres beklædningsdele. Skal anvendes med forsigtighed i ansigt og undgå kontakt med øjne. Hvis solcreme påføres produktet først påføres 30 minutter efterfølgende. Brug ikke produktet før badning. Hvis der er bruge for lægehjælp, medbring da beholderen eller etikette. Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en læge.
Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod stikmyg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må kun anvendes 1 gang dagligt. Produktet må ikke anvendes til børn under 14 år. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Ingredienser:
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) CAS nr. 134-62-3, Ethanol
Produktinformation
Andre informationer:
OprindelseslandFrankrig.
Varenummer: 26449
Stregkode: 5705509202256
Indsend en fejl

Andre kunder købte også disse varer